Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng

Bình chọn:
4.7 trên 89 phiếu
  • Câu 1,2,3 trang 50 SGK Sinh học 11

    Câu 1,2,3 trang 50 SGK Sinh học 11

    Câu 1:Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất thực vật? Câu 2:Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế ? Câu 3: Nêu các biện phấp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp.