Bài 26. Sinh sán sinh dưỡng tự nhiên

Bình chọn:
4.5 trên 77 phiếu
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Sinh 6

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Sinh 6

    Câu 1. Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò. sinh sản bằng lá mà em biết. Câu 2. Hãy kể tên 3 cây cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm thế nào ? Vì sao phải làm như vậy ?