• Bài 1,2,,3,4 trang 156 SGK Sinh 6

    Bài 1,2,,3,4 trang 156 SGK Sinh 6

    Câu 1. Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế nào ? Cho một vài ví dụ cụ thể. Câu 2. Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người ?