Bài 41 - Hạt kín - đặc điểm của thực vật hạt kín

Bình chọn:
4.6 trên 106 phiếu
  • Bài 1,2,3,4 trang 136 SGK Sinh 6

    Bài 1,2,3,4 trang 136 SGK Sinh 6

    Câu 1. Đặc điểm chung của thực vật hạt kín.Trả lời: Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm thân gỗ thân thảo, lá đơn, lá kép..), trong thân có mạch dẫn phát triển.