• Bài 1, 2 trang 28 SGK Sinh 6

    Bài 1, 2 trang 28 SGK Sinh 6

    Câu 1.Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào ?Câu 2.Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật ?