Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt

Bình chọn:
4.1 trên 428 phiếu
  • Bài 1 trang 109 SGK Sinh 6

    Bài 1 trang 109 SGK Sinh 6

    Điểm khác nhau giữa hạt cây Hai lá mầm và hạt cây Một lá mầm là: phôi của hạt cây Hai lá mầm thì có 2 lá mầm, còn phôi của hạt Một lá mầm thì có 1 lá mầm. Chất dinh dưỡng dự trữ ở hạt cây Hai lá mầm nằm trong 2 lá mầm, còn ở cây Một lá mầm thì nằm ở phôi nho.