Chương V. Sinh sản sinh dưỡng

Bình chọn:
4.8 trên 115 phiếu
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Sinh 6

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Sinh 6

    Câu 1. Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò. sinh sản bằng lá mà em biết. Câu 2. Hãy kể tên 3 cây cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm thế nào ? Vì sao phải làm như vậy ?

  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Sinh 6

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Sinh 6

    Câu 1. Tại sao cành giâm phải có đủ mắt, chồi ? Câu 2. Chiết cành khác với giâm cành ở điểm nào ? Người ta thường chiết cành với những loại cây nào ?

Bài viết được xem nhiều nhất