Bài 32. Các loại quả

Bình chọn:
4.3 trên 293 phiếu
  • Bài 1,2,3,4,5 trang 107 SGK Sinh 6

    Bài 1,2,3,4,5 trang 107 SGK Sinh 6

    Câu 1. Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt ? Hãy kể tên ba loại quả khô và ba loại quả thịt có ở địa phương của em. Câu 2. Quả mọng khác với quả hạch ở điểm nào ? Hãy kể tên ba loại quả mọng và ba loại quả hạch có ở địa phương của em.