Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Bình chọn:
4.6 trên 57 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 37 SGK Sinh 6

    Bài 1, 2, 3 trang 37 SGK Sinh 6

    Nước: nước rất cần cho các hoạt động sống của cây. Cây thiếu nước các quá trình trao đổi chất có thể bị ngừng trệ và cây chết. Nhu cầu nước của cây luôn luôn thay đổi tùy thuộc vào các loài cây, các thời kì phát triển của cây và điều kiện sống (nhất là thời tiết).