Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Bình chọn:
4.7 trên 97 phiếu
  • Bài 1, 2 trang 19 SGK Sinh 6

    Bài 1, 2 trang 19 SGK Sinh 6

    Câu 1. Chỉ trên kính các hộ phận của kính hiến vi và nêu chức năng của tùng hộ phận.Câu 2. Trình bày các bước sử dụng kính hiển vi.