Bài 23. Cây có hô hấp được không

Bình chọn:
4.4 trên 96 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Sinh 6

    Bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Sinh 6

    Câu 1. Muốn chứng minh được cây có hô hấp, ta phải làm những thí nghiệm gì? Câu 2. Hô hấp là gì ? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

  • Bài 4, 5 trang 79 SGK Sinh 6

    Bài 4, 5 trang 79 SGK Sinh 6

    Câu 4. Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ : "Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân". Câu 5. Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau ?