• Bài 1,2,3 trang 143 SGK Sinh 6

    Bài 1,2,3 trang 143 SGK Sinh 6

    Câu 1.Thực vật ở nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào ? Vì sao chúng có thể sống được trong môi trường đó? Câu 2. Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào ? Cơ thể của chúng có gì khác so với thực vật ở nước ?