Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu

Bình chọn:
4.4 trên 57 phiếu
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 82 SGK Sinh 6

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 82 SGK Sinh 6

    Câu 1. Hãy mô tả một thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá. Câu 2. Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ? Câu 3. Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn.