• Bài 1,2,3 trang 161 SGK Sinh 6

    Bài 1,2,3 trang 161 SGK Sinh 6

    Câu 1. Vi khuẩn có những hình dạng nào ? Cấu tạo của chúng ra sao ? Câu 2. Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào ? Thế nào là vi khuấn kí sinh, vi khuẩn hoại sinh ?