Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống

Bình chọn:
4.7 trên 111 phiếu
  • Lý thuyết đặc điểm của cơ thể sống

    Lý thuyết đặc điểm của cơ thể sống

    Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây: Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được.

  • Bài 1, 2, 3 trang 6 SGK Sinh 6

    Bài 1, 2, 3 trang 6 SGK Sinh 6

    Câu 1. Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?Câu 2. Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đánh dấu / vào □ cho ý trả lời đúng)