• Bài 1,2,3,4 trang 164 SGK Sinh 6

    Bài 1,2,3,4 trang 164 SGK Sinh 6

    Câu 1. Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên ? Trả lời: Xác động vật chết rơi xuống đất được vi khuẩn ở trong đất biến đổi thành các vô cơ. Các chất này được cây xanh sử dụng để chế tạo thành hữu cơ nuôi sống cơ thể