Bài 14. Thân dài ra do đâu

Bình chọn:
4.9 trên 95 phiếu
  • Bài 1, 2 trang 47 SGK Sinh 6

    Bài 1, 2 trang 47 SGK Sinh 6

    Câu 1. Trình bày thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào. Câu 2. Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn. những cây nào thì tỉa cành? Cho ví dụ.