• Bài 1,2 trang 134 SGK Sinh 6

    Bài 1,2 trang 134 SGK Sinh 6

    Câu 1. Cơ quan sinh sản của thông là gì ? Cấu tạo ra sao? Câu 2. So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.