Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo)

Bình chọn:
4.7 trên 96 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 39 SGK Sinh 6

    Bài 1, 2, 3 trang 39 SGK Sinh 6

    Câu 1. Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng ?Trả lời:Nước và muối khoáng hòa tan trong đất. được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gỗ.Rễ mang các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất.