Bài 37. Tảo

Bình chọn:
4.5 trên 242 phiếu
  • Bài 3,4,5 trang 125 SGK Sinh 6

    Bài 3,4,5 trang 125 SGK Sinh 6

    Câu 3.Sau khi tìm hiểu một vài tảo, em có nhận xét gì về tảo nói chung? Câu 4. Chon ý trả lời đúng trong câu sau :

  • Bài 1, 2 trang 125 SGK Sinh 6

    Bài 1, 2 trang 125 SGK Sinh 6

    Câu 1. Nêu các đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có đặc điểm gì khác và giống nhau?; Câu 2. Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ?