• Bài 1,2,3 trang 154 SGK Sinh 6

    Bài 1,2,3 trang 154 SGK Sinh 6

    Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật . Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật. Cung cấp ôxi dùng cho quá trình hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản của một số động vật.