Chương I. Tế bào thực vật

Bình chọn:
4.3 trên 48 phiếu
 • Bài 1, 2 trang 19 SGK Sinh 6

  Bài 1, 2 trang 19 SGK Sinh 6

  Câu 1. Chỉ trên kính các hộ phận của kính hiến vi và nêu chức năng của tùng hộ phận.Câu 2. Trình bày các bước sử dụng kính hiển vi.

 • Bài 1, 2 trang 22 SGK Sinh 6

  Bài 1, 2 trang 22 SGK Sinh 6

  Câu 1. Các bộ phận của tế bào thực vật là gì? Câu 2. Trình bày các bước làm tiêu bản hiển vi tế bào thực vật.

 • Bài 1, 2, 3 trang 25 SGK Sinh 6

  Bài 1, 2, 3 trang 25 SGK Sinh 6

  Câu 1. Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?Câu 2.Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

 • Bài 1, 2 trang 28 SGK Sinh 6

  Bài 1, 2 trang 28 SGK Sinh 6

  Câu 1.Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào ?Câu 2.Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật ?

Bài viết được xem nhiều nhất