Writing - Review (Units 1-3) - Tiếng Anh 6 - Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Writing – Review (Units 1-3) - Tiếng Anh 6 - Right on!

Đề bài

Writing

5. Imagine you are Lisa. Complete an email to your English e-friend about your Saturday routine (about 50 – 60 words).

(Tưởng tượng em là Lisa. Hoàn thành thư điện tử gửi cho người bạn qua mạng người Anh kể về hoạt động thường nhật của em vào thứ Bảy khoảng 50 đến 60 từ.)

Hi Anna,

How are you? Here’s my Saturday routine. I get up at ___________ and ___________. Then, I ___________ and ___________ . At 3:00, I go to the________ and then we ___________ . Saturdays are great!

Write back.

Lisa.

Lời giải chi tiết

Hi Anna,

How are you? Here’s my Saturday routine. I get up at 8 o'clock and I have breakfast. Then, I have football practice at 10:00 until 11:30 and I come back home and have lunch with my family at 1:00. At 3:00, I go to the mall with my friend Kelly and then we meet my parents at Marco’s and have pizza at 7:30. Saturdays are great!

Write back.

Lisa.

Tạm dịch:

Chào Anna,

Bạn khỏe không? Đây là lịch trình ngày thứ Bảy của mình. Mình thức dậy lúc 8 giờ sáng và ăn sáng. Sau đó, mình tập luyện bóng đá lúc 10 giờ cho đến 11 giờ 30 và mình trở về nhà ăn trưa với gia đình lúc 1:00. Lúc 3:00, mình đi trung tâm mua sắm với bạn mình Kelly và sau đó chúng mình gặp bố mẹ ở Marco's và ăn piza lúc 7:30. Thứ Bảy thật tuyệt vời!

Viết lại cho mình nhé.

Lisa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí