Unit 5. Famous Forever – Songs – Tiếng Anh 6 – Right on!


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Unit 5. Famous Forever – Song (Unit 1-6) – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and fill in the gaps with the correct word, then sing along.

(Nghe và điền vào ô trống với từ đúng, sau đó hát cùng nhau)

- Acted   

- Painted

- Sang

- Wrote

Famous Forever

Dickens 1)______ great stories.

He made us turn the page.

Van Gogh 2)_______ works of art.

That never ever age.

Chaplin fell and made us laugh.

He 3)___________ on the screen.

Elvis 4)________his greatest hits.

He made the audience scream.

Famous Forever.

Shout their names out loud.

They are still famous.

They stood out from the crowd.

Lời giải chi tiết:

Famous Forever

Dickens wrote great stories.

He made us turn the page.

Van Gogh painted works of art.

That never ever age.

Chaplin fell and made us laugh.

He acted on the screen.

Elvis sang his greatest hits.

He made the audience scream.

Famous Forever.

Shout their names out loud.

They are still famous.

They stood out from the crowd.

Tạm dịch:

Nổi tiếng mãi mãi

Dickens đã viết những câu chuyện tuyệt vời.

Anh ấy đã khiến chúng ta phải lật trang.

Van Gogh đã vẽ các tác phẩm nghệ thuật.

Điều đó không bao giờ cũ.

Chaplin đã ngã và khiến chúng tôi bật cười.

Anh ấy đã hành động trên màn hình.

Elvis đã hát những bản hit lớn nhất của anh ấy.

Anh ấy đã khiến khán giả hò hét.

Nổi tiếng Mãi mãi.

Hãy hét to tên của họ.

Họ vẫn nổi tiếng.

Họ nổi bật giữa đám đông.

Bài 2

2. Do you want to be famous? Why (not)?

(Bạn có muốn trở thành người nổi tiếng không? Tại sao (tại sao không)?)

Lời giải chi tiết:

I want to be famous because I want people to know my story.

(Tôi muốn nổi tiếng vì tôi muốn mọi người biết câu chuyện của mình.)

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí