Giải tiếng Anh 6 Right on| Soạn tiếng Anh 6|Tiếng Anh 6 6. CLIL (Citizenship) - Unit 6. Entertainment

Reading – 6. CLIL– Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Reading – 6. CLIL – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the title and the headings in the text. What is the text about? Listen and read the text to find out.

(Đọc tên bài và các đề mục trong văn bản. Văn bản viết về điều gì? Nghe và đọc văn bản để tìm hiểu.)


TRAVEL with Care

Travelling the world is fun, but we need to take care when we visit new places. Here's how!

Care for the planet

• It's nice to get souvenirs during your travels, but be careful what you buy.Some are ivory from elephant tusks, or wood from rainforest trees.

• Never drop litter on beaches and mountains, or in forests and oceans.

Spend your money wisely

• Spend your money in local shops and markets. Then, your money goes back to that place and the people that live there.

Show respect

• People all over the world have got different customs, so always respect local traditions.

• In some places, people wear special clothes or cover their hair. When you visit them, dress in the same way.

Lời giải chi tiết:

The text is about how to travel carefully.

(Văn bản nói về cách đi lại cẩn thận.)

Tạm dịch:

DU LỊCH với sự quan tâm

Đi du lịch thế giới là niềm vui, nhưng chúng ta cần lưu ý khi đến những địa điểm mới. Đây là cách làm!

Chăm sóc cho hành tinh

• Thật tuyệt khi bạn mua quà lưu niệm trong chuyến du lịch, nhưng hãy cẩn thận với những gì bạn mua. Một số là ngà voi từ ngà voi, hoặc gỗ từ cây rừng nhiệt đới.

• Không bao giờ thả rác trên bãi biển và núi, hoặc trong rừng và đại dương.

Tiêu tiền của bạn một cách khôn ngoan

• Tiêu tiền của bạn tại các cửa hàng và chợ địa phương. Sau đó, tiền của bạn sẽ quay trở lại nơi đó và những người sống ở đó.

Thế hiện sự tôn trọng

• Mọi người trên khắp thế giới có những phong tục khác nhau, vì vậy hãy luôn tôn trọng truyền thống địa phương.

• Ở một số nơi, mọi người mặc quần áo đặc biệt hoặc che tóc. Khi bạn đến thăm họ, hãy ăn mặc giống như vậy.

Bài 2

2. Read the text again and complete the sentences.

( Đọc lại bài và hoàn thành các câu.)

1. Be careful when you buy ________________

2. Don't drop_________________

3. Spend money in ___________

4. Always respect____________

5. Dress in______________________

Lời giải chi tiết:

1. Be careful when you buy souvenirs.

2. Don't drop litter.

3. Spend money in local shops and markets.

4. Always respect the local traditions.

5. Dress in the same way.

Tạm dịch:

1. Hãy cẩn thận khi bạn mua quà lưu niệm.

2. Không thả rác bừa bãi.

3. Tiêu tiền vào các cửa hàng và chợ địa phương.

4. Luôn tôn trọng truyền thống địa phương.

5. Ăn mặc giống nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.