Writing - 3f. Skills - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 - Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Writing - 3f. Skills - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 - Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 8

8. Writing (a blog entry about street food in your country)

Think of a popular street food in your country. Collect information under the headings: name of street food - how they make it - what they serve with it. Use your notes to write a blog entry about it (about 50 words).

(Nghĩ về một món ăn đường phố ở đất nước em. Thu thập thông tin theo các tiêu đề: tên của món ăn đường phố - làm bằng cách nào – ăn với cái gì. Sử dụng các ghi chú để viết bài nhật ký điện tử về nó – khoảng 50 từ.)

Lời giải chi tiết:

Name of street food: mixed rice paper (bánh tráng trộn)

How to make it: mix slice of rice paper with dried beef, mayonnaise, relish, boiled eggs.

What they serve it with herbs and chilli sauce.

Mixed rice paper (bánh tráng trộn) is a very popular street food for teenagers in Vietnam. It’s very simple to make it. First, cut the rice paper into thin threads. Then, mix this rice paper with mayonaise, relish, dried beef and boiled eggs. People usually serve it with herbs and chilli sauce.

Tạm dịch:

Tên món ăn đường phố: bánh tráng trộn

Cách làm: Trộn bánh tráng với bò khô, mayonnaise, gia vị, rau thơm, trứng luộc.

Ăn nó cùng với: rau thơm và tương ớt.

Bánh tráng trộn là một món ăn đường phố rất phổ biến đối với thanh thiếu niên ở Việt Nam. Nó rất đơn giản để thực hiện. Đầu tiên, cắt bánh tráng thành những sợi mỏng. Sau đó, trộn bánh tráng này với mayonnaise, gia vị, khô bò và trứng luộc. Người ta thường ăn nó với các loại rau thơm và tương ớt.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí