Writing – 1e. Grammar - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Writing – 1e. Grammar - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 6

6. Post a description of your ideal bedroom (about 40 – 50 words). Use the text in Exercise 4 as a model.

(Đăng bài miêu tả phòng ngủ lý tưởng của em (40 – 50 từ). Sử dụng văn bản ở bài 4 như bài mẫu.)

Lời giải chi tiết:

IDEAL BEDROOM

Hello everyone!

My ideal bedroom is white and quite big. There is a big blue window with white curtains opposite my bed. Next to the window, there is a desk, and a chair under the table. Above the desk is a small bookcase with many textbooks on it. There are posters of my favourite actors above my bed on the wall. There are some pillows and a blanket on my bed. It’s great! What’s your ideal bedroom like?

Tạm dịch:

PHÒNG NGỦ LÝ TƯỞNG

Xin chào tất cả mọi người!

Phòng ngủ lý tưởng của tôi có màu trắng và khá lớn. Có một cửa sổ lớn màu xanh lam với rèm trắng đối diện với giường của tôi. Cạnh cửa sổ có một bàn học, và một chiếc ghế dưới bàn. Phía trên bàn học là một kệ sách nhỏ với nhiều sách giáo khoa trên đó. Trên tường treo những tấm áp phích về các diễn viên yêu thích của tôi phía trên giường của tôi. Có một số gối và một cái chăn trên giường của tôi. Thật tuyệt vời! Phòng ngủ lý tưởng của bạn như thế nào?

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí