Vẽ hoặc sưu tầm tranh cổ động bảo vệ môi trường nước và không khí

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Vẽ hoặc sưu tầm tranh cổ động bảo vệ môi trường nước và không khí

Vẽ hoặc sưu tầm tranh cổ động bảo vệ môi trường nước và không khí.

Trả lời:

Tham khảo các hình ảnh sau đây:

Các bài liên quan: - Bài 33-34: Ôn tập và kiểm tra học kì I