Không khí và nước có những tính chất gì giống nhau?

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Không khí và nước có những tính chất gì giống nhau?

Chọn câu trả lời đúng.

Không khí và nước có những tính chất gì giống nhau ?

a)  Không màu, không mùi, không vị.

b)  Có hình dạng xác định.

c) Không thể bị nén.

Trả lời: chọn a

Các bài liên quan: - Bài 33-34: Ôn tập và kiểm tra học kì I