Nêu các thành phần chính của không khí. Thành phần nào là quan trọng nhất đối với con người?

Bình chọn:
3.7 trên 20 phiếu

Nêu các thành phần chính của không khí. Thành phần nào là quan trọng nhất đối với con người?

Nêu các thành phần chính của không khí. Thành phần nào là quan trọng nhất đối với con người?

Trả lời:

Không khí gồm có hai thành phần chính là ô-xy và ni-tơ. Ngoài ra còn chứa khí các-bô-níc, hơi nước, bụi, vi khuẩn.

Trong đó, ô-xy là quan trọng nhất đối với con người.

Các bài liên quan: - Bài 33-34: Ôn tập và kiểm tra học kì I