Sưu tầm và triển lãm tranh ảnh về việc sử dụng nước, không khí trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi giải trí

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Sưu tầm và triển lãm tranh ảnh về việc sử dụng nước, không khí trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi giải trí

Sưu tầm và triển lãm tranh ảnh về việc sử dụng nước, không khí trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi giải trí.

Trả lời:

Tham khảo một số hình ảnh dưới đây:

Các bài liên quan: - Bài 33-34: Ôn tập và kiểm tra học kì I