Trắc nghiệm Vài nét về Thô-mát L.Phrit-man Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Thô-mát L. Phrit-man sinh năm bao nhiêu?

 • A.
  1952
 • B.
  1953
 • C.
  1954
 • D.
  1955
Câu 2 :

Thô-mát L. Phrit-man là người nước nào?

 • A.
  Anh
 • B.
  Nga
 • C.
  Pháp
 • D.
  Mĩ
Câu 3 :

Ông chủ yếu viết về đề tài gì?

 • A.
  Thương mại toàn cầu
 • B.
  Trung Đông
 • C.
  Các vấn đề môi trường
 • D.
  Tất cả đáp án trên
Câu 4 :

Ông đã mấy lần đoạt giải Pulitzer?

 • A.
  3
 • B.
  4
 • C.
  5
 • D.
  6
Câu 5 :

Đâu không phải sáng tác của Thô-mát L. Phrit-man?

 • A.
  Chiếc Lếch-xớt và cây ô-liu
 • B.
  Hương khúc
 • C.
  Thế giới phẳng
 • D.
  Nóng, Phẳng, Chật

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thô-mát L. Phrit-man sinh năm bao nhiêu?

 • A.
  1952
 • B.
  1953
 • C.
  1954
 • D.
  1955

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Thô-mát L. Phrit-man sinh ngày 20/07/1953

Câu 2 :

Thô-mát L. Phrit-man là người nước nào?

 • A.
  Anh
 • B.
  Nga
 • C.
  Pháp
 • D.
  Mĩ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Thô-mát L. Phrit-man là nhà báo, nhà bình luận người Mỹ

Câu 3 :

Ông chủ yếu viết về đề tài gì?

 • A.
  Thương mại toàn cầu
 • B.
  Trung Đông
 • C.
  Các vấn đề môi trường
 • D.
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông chủ yếu viết về đề tài đối ngoại bao gồm thương mại toàn cầu, Trung Đông và các vấn đề môi trường

Câu 4 :

Ông đã mấy lần đoạt giải Pulitzer?

 • A.
  3
 • B.
  4
 • C.
  5
 • D.
  6

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông đã 3 lần đoạt giải Pulitzer

Câu 5 :

Đâu không phải sáng tác của Thô-mát L. Phrit-man?

 • A.
  Chiếc Lếch-xớt và cây ô-liu
 • B.
  Hương khúc
 • C.
  Thế giới phẳng
 • D.
  Nóng, Phẳng, Chật

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Hương khúc không phải sáng tác của Thô-mát L. Phrit-man