Trắc nghiệm Lý thuyết về cụm từ Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Khái niệm chính xác nhất về cụm từ?

 • A.

  Là đơn vị cú pháp lớn nhất do các từ kết hợp với nhau tạo thành

 • B.

  Là đơn vị cú pháp nhỏ nhất do các từ kết hợp với nhau tạo thành

 • C.

  Là yếu tố được tạo thành từ một tiếng

 • D.

  Là yếu tố ngôn ngữ có nghĩa

Câu 2 :

Cụm từ là những tổ hợp từ gồm bao nhiêu từ trở lên?

 • A.

  Bốn từ

 • B.

  Ba từ

 • C.

  Hai từ

 • D.

  Một từ

Câu 3 :

Có bao nhiêu loại cụm từ?

 • A.

  5 loại

 • B.

  4 loại

 • C.

  3 loại

 • D.

  2 loại

Câu 4 :

Đâu là hai loại của cụm từ?

 • A.

  Tự do – cố định

 • B.

  Trực tiếp – gián tiếp

 • C.

  Đẳng lập – chính phụ

 • D.

  Tự do – định danh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Khái niệm chính xác nhất về cụm từ?

 • A.

  Là đơn vị cú pháp lớn nhất do các từ kết hợp với nhau tạo thành

 • B.

  Là đơn vị cú pháp nhỏ nhất do các từ kết hợp với nhau tạo thành

 • C.

  Là yếu tố được tạo thành từ một tiếng

 • D.

  Là yếu tố ngôn ngữ có nghĩa

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy dựa vào kiến thức đã học về khái niệm Cụm từ

Lời giải chi tiết :

Cụm từ là đơn vị cú pháp nhỏ nhất do các từ kết hợp với nhau tạo thành.

Câu 2 :

Cụm từ là những tổ hợp từ gồm bao nhiêu từ trở lên?

 • A.

  Bốn từ

 • B.

  Ba từ

 • C.

  Hai từ

 • D.

  Một từ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cụm từ là đơn vị cú pháp nhỏ nhất do các từ kết hợp với nhau tạo thành và là những tổ hợp từ gồm từ hai từ trở lên

Câu 3 :

Có bao nhiêu loại cụm từ?

 • A.

  5 loại

 • B.

  4 loại

 • C.

  3 loại

 • D.

  2 loại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong ngôn ngữ, có hai loại cụm từ: cụm từ tự do và cụm từ cố định

Câu 4 :

Đâu là hai loại của cụm từ?

 • A.

  Tự do – cố định

 • B.

  Trực tiếp – gián tiếp

 • C.

  Đẳng lập – chính phụ

 • D.

  Tự do – định danh

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong ngôn ngữ, có hai loại cụm từ: cụm từ tự do và cụm từ cố định

Trắc nghiệm Vài nét về nhà văn Đoàn Giỏi Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Vài nét về nhà văn Đoàn Giỏi Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Vài nét về đoạn trích Đi lấy mật Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Vài nét về đoạn trích Đi lấy mật Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Phân tích đoạn trích Đi lấy mật Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Phân tích đoạn trích Đi lấy mật Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Lý thuyết về trạng ngữ Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Lý thuyết về trạng ngữ Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Lý thuyết về từ láy Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Lý thuyết về từ láy Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Võ Quảng Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Vài nét về tác giả Võ Quảng Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Phân tích bài thơ Ngàn sao làm việc Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Phân tích bài thơ Ngàn sao làm việc Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Lý thuyết Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Lý thuyết Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Lý thuyết Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Lý thuyết Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Phân tích văn bản Bầy chim chìa vôi Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Phân tích văn bản Bầy chim chìa vôi Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Vài nét về đoạn trích Bầy chim chìa vôi Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Vài nét về đoạn trích Bầy chim chìa vôi Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Quang Thiều Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Vài nét về tác giả Nguyễn Quang Thiều Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết