Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác giả Vũ Bằng Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh, năm mất của tác giả Vũ Bằng?

 • A.

  1913 - 1985

 • B.

  1912 - 1984

 • C.

  1913 - 1984

 • D.

  1912 - 1985

Câu 2 :

Vũ Bằng tên thật là gì?

 • A.

  Trần Hữu Tri

 • B.

  Nguyễn Sen

 • C.

  Nguyễn Đình Lễ

 • D.

  Vũ Đăng Bằng

Câu 3 :

Quê gốc của tác giả Vũ Bằng ở đâu?

 • A.

  Hà Nội

 • B.

  Hải Dương

 • C.

  Vĩnh Phúc

 • D.

  Hà Nam

Câu 4 :

Dù quê gốc ở Hải Dương nhưng Vũ Bằng sinh ra tại địa danh nào?

 • A.

  Hà Nội

 • B.

  Vĩnh Phúc

 • C.

  Hà Nam

 • D.

  Nam Định

Câu 5 :

Ngay còn nhỏ đã say mê viết văn, làm báo, Vũ Bằng đã có truyện đăng báo năm bao nhiêu tuổi?

 • A.

  15 tuổi

 • B.

  16 tuổi

 • C.

  17 tuổi

 • D.

  18 tuổi

Câu 6 :

Tác phẩm đầu tay của Vũ Bằng năm 17 tuổi là?

 • A.

  Miếng ngon Hà Nội

 • B.

  Miếng lạ miền Nam

 • C.

  Lọ Văn

 • D.

  Thương nhớ mười hai

Câu 7 :

Vũ Bằng là nhà văn, nhà báo có sở trưởng về thể loại gì?

 • A.

  Truyện ngắn

 • B.

  Tùy bút

 • C.

  Bút kí

 • D.

  Tất cả đáp án trên

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tùy bút Vũ Bằng có đặc điểm như thế nào?

Giàu chất trừ tình

Giọng văn sôi nổi, phức tạp

Giàu chất thơ

Tinh tế, tài hoa, uyên bác

Hướng vào biểu hiện thế giới nội tâm phong phú

Câu 9 :

Văn phong của Vũ Bằng có đặc điểm như thế nào?

 • A.

  Tràn đầy cảm xúc

 • B.

  Biểu thị những cảm giác tinh tế

 • C.

  Giọng văn dồn dập, phức tạp

 • D.

  Đáp án A và B đúng

Câu 10 :

Đâu không phải sáng tác của Vũ Bằng?

 • A.

  Miếng ngon Hà Nội

 • B.

  Món lá miền Nam

 • C.

  Hoa dọc chiến hào

 • D.

  Thương nhớ Mười Hai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh, năm mất của tác giả Vũ Bằng?

 • A.

  1913 - 1985

 • B.

  1912 - 1984

 • C.

  1913 - 1984

 • D.

  1912 - 1985

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Vũ Bằng sinh ngày 03/06/1913, mất ngày 07/04/1984

Câu 2 :

Vũ Bằng tên thật là gì?

 • A.

  Trần Hữu Tri

 • B.

  Nguyễn Sen

 • C.

  Nguyễn Đình Lễ

 • D.

  Vũ Đăng Bằng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Vũ Bằng tên đầy đủ là Vũ Đăng Bằng

Câu 3 :

Quê gốc của tác giả Vũ Bằng ở đâu?

 • A.

  Hà Nội

 • B.

  Hải Dương

 • C.

  Vĩnh Phúc

 • D.

  Hà Nam

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Vũ Bằng quê gốc tại làng Lương Ngọc, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Câu 4 :

Dù quê gốc ở Hải Dương nhưng Vũ Bằng sinh ra tại địa danh nào?

 • A.

  Hà Nội

 • B.

  Vĩnh Phúc

 • C.

  Hà Nam

 • D.

  Nam Định

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Vũ Bằng sinh tại Hà Nội

Câu 5 :

Ngay còn nhỏ đã say mê viết văn, làm báo, Vũ Bằng đã có truyện đăng báo năm bao nhiêu tuổi?

 • A.

  15 tuổi

 • B.

  16 tuổi

 • C.

  17 tuổi

 • D.

  18 tuổi

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Ngay còn nhỏ đã say mê viết văn, làm báo, Vũ Bằng đã có truyện đăng báo năm 16 tuổi

Câu 6 :

Tác phẩm đầu tay của Vũ Bằng năm 17 tuổi là?

 • A.

  Miếng ngon Hà Nội

 • B.

  Miếng lạ miền Nam

 • C.

  Lọ Văn

 • D.

  Thương nhớ mười hai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm đầu tay của Vũ Bằng năm 17 tuổi là Lọ Văn

Câu 7 :

Vũ Bằng là nhà văn, nhà báo có sở trưởng về thể loại gì?

 • A.

  Truyện ngắn

 • B.

  Tùy bút

 • C.

  Bút kí

 • D.

  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Vũ Bằng là nhà văn, nhà báo có sở trưởng về truyện ngắn, tùy bút, bút kí

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tùy bút Vũ Bằng có đặc điểm như thế nào?

Giàu chất trừ tình

Giọng văn sôi nổi, phức tạp

Giàu chất thơ

Tinh tế, tài hoa, uyên bác

Hướng vào biểu hiện thế giới nội tâm phong phú

Đáp án

Giàu chất trừ tình

Giàu chất thơ

Hướng vào biểu hiện thế giới nội tâm phong phú

Lời giải chi tiết :

Tùy bút Vũ Bằng giàu chất trữ tình và chất thơ, hướng vào biểu hiện thế giới nội tâm phong phú

Câu 9 :

Văn phong của Vũ Bằng có đặc điểm như thế nào?

 • A.

  Tràn đầy cảm xúc

 • B.

  Biểu thị những cảm giác tinh tế

 • C.

  Giọng văn dồn dập, phức tạp

 • D.

  Đáp án A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Văn của Vũ Bằng tràn đầy cảm xúc, biểu thị những cảm giác tinh tế

Câu 10 :

Đâu không phải sáng tác của Vũ Bằng?

 • A.

  Miếng ngon Hà Nội

 • B.

  Món lá miền Nam

 • C.

  Hoa dọc chiến hào

 • D.

  Thương nhớ Mười Hai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Hoa dọc chiến hào không phải sáng tác của Vũ Bằng mà của Xuân Quỳnh

Trắc nghiệm Tìm hiểu chung văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Tìm hiểu chung văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Tìm hiểu về dấu gạch ngang Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Tìm hiểu về dấu gạch ngang Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Tìm hiểu về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Tìm hiểu về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Chuyện cơm hến Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Tìm hiểu văn bản Chuyện cơm hến Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Từ ngữ địa phương Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Từ ngữ địa phương Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Tìm hiểu về văn bản Hội lồng tồng Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Tìm hiểu về văn bản Hội lồng tồng Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Tìm hiểu lý thuyết viết văn bản tường trình Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Tìm hiểu lý thuyết viết văn bản tường trình Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết