Trắc nghiệm Lý thuyết về tác giả Nguyễn Ngọc Tư Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh năm bao nhiêu?

 • A.

  1974

 • B.

  1975

 • C.

  1976

 • D.

  1977

Câu 2 :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp?

 • A.

  Trí thức

 • B.

  Nông dân

 • C.

  Địa chủ

 • D.

  Nô lệ

Câu 3 :

Đâu là quê quán của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư?

 • A.

  Xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

 • B.

  Xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

 • C.

  Xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

 • D.

  Xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Câu 4 :

Nguyễn Ngọc Tư là một nhà văn, thành viên Hội?

 • A.

  Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

 • B.

  Hội Nhà văn Việt Nam

 • C.

  Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

 • D.

  Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Câu 5 :

Nguyễn Ngọc Tư thường viết về đề tài gì?

 • A.

  Viết về tình bạn ở đồng quê

 • B.

  Viết về xã hội Việt Nam vào những năm 40 đang xáo trộn, quằn quại trong chặng cuối của quá trình bần cùng hóa

 • C.

  Viết về phong tục tập quán của các đồng bào dân tộc thiểu số

 • D.

  Viết về sức sống bất diệt, khả năng trỗi dậy vô tận của con người

Câu 6 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Các tác phẩm sau ra đời năm nào?

Ngọn đèn không tắt

Cánh đồng bất tận

Ông ngoại

Nước chảy mây trôi

Khói trời lộng lẫy

Trầm tích

2001

2010

2005

2014

2004

2000

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh năm bao nhiêu?

 • A.

  1974

 • B.

  1975

 • C.

  1976

 • D.

  1977

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách, báo hoặc internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1976

Câu 2 :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp?

 • A.

  Trí thức

 • B.

  Nông dân

 • C.

  Địa chủ

 • D.

  Nô lệ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách, báo hoặc internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh ra trong một gia đình nông dân

Câu 3 :

Đâu là quê quán của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư?

 • A.

  Xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

 • B.

  Xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

 • C.

  Xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

 • D.

  Xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách, báo hoặc internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh ra trong một gia đình nông dân tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Câu 4 :

Nguyễn Ngọc Tư là một nhà văn, thành viên Hội?

 • A.

  Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

 • B.

  Hội Nhà văn Việt Nam

 • C.

  Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

 • D.

  Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách, báo hoặc internet

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Ngọc Tư là một nhà văn, thành viên Hội Nhà văn Việt Nam

Câu 5 :

Nguyễn Ngọc Tư thường viết về đề tài gì?

 • A.

  Viết về tình bạn ở đồng quê

 • B.

  Viết về xã hội Việt Nam vào những năm 40 đang xáo trộn, quằn quại trong chặng cuối của quá trình bần cùng hóa

 • C.

  Viết về phong tục tập quán của các đồng bào dân tộc thiểu số

 • D.

  Viết về sức sống bất diệt, khả năng trỗi dậy vô tận của con người

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách, báo hoặc internet

Lời giải chi tiết :

Phong cách sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư thường viết về tình bạn ở đồng quê

Câu 6 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Các tác phẩm sau ra đời năm nào?

Ngọn đèn không tắt

Cánh đồng bất tận

Ông ngoại

Nước chảy mây trôi

Khói trời lộng lẫy

Trầm tích

2001

2010

2005

2014

2004

2000

Đáp án

Ngọn đèn không tắt

2000

Cánh đồng bất tận

2005

Ông ngoại

2001

Nước chảy mây trôi

2000

Khói trời lộng lẫy

2010

Trầm tích

2014

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách, báo hoặc internet

Trắc nghiệm Luyện tập nghĩa của từ ngữ Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Luyện tập nghĩa của từ ngữ Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Biện pháp tu từ So sánh Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Biện pháp tu từ So sánh Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Biện pháp tu từ Nhân hóa Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Biện pháp tu từ Nhân hóa Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Phân tích bài thơ Gặp lá cơm nếp Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Phân tích bài thơ Gặp lá cơm nếp Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Vài nét về bài thơ Gặp lá cơm nếp Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Vài nét về bài thơ Gặp lá cơm nếp Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Vài nét về nhà thơ Thanh Thảo Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Vài nét về nhà thơ Thanh Thảo Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Lý thuyết Nói giảm nói tránh + Nghĩa của từ Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Lý thuyết Nói giảm nói tránh + Nghĩa của từ Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Phân tích bài thơ Đồng dao mùa xuân Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Phân tích bài thơ Đồng dao mùa xuân Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Vài nét về bài thơ Đồng dao mùa xuân Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Vài nét về bài thơ Đồng dao mùa xuân Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Lý thuyết về tác giả Nguyễn Khoa Điềm Văn 7 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Lý thuyết về tác giả Nguyễn Khoa Điềm Văn 7 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết