Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 2 phần Hình học trang 139 SGK toán 7 tập 1


Phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác,...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác, tính chất góc ngoài của tam giác.

Lời giải chi tiết:

- Định lý: Tổng ba góc của một tam giác bằng \(180^o\) 

- Tính chất: Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nó.

Câu 2

Phát biểu ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

Lời giải chi tiết:

- Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau(c-c-c).

- Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau(c-g-c). 

- Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau(g-c-g).

Câu 3

Phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.

Lời giải chi tiết:

- Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. 

- Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

- Nếu cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau(cạnh huyền - cạnh góc vuông).

- Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau(cạnh huyền - góc nhọn.

Câu 4

Phát biểu định nghĩa tam giác cân, tính chất về góc của tam giác cân. Nêu các cách chứng minh một tam giác là tam giác cân.

Lời giải chi tiết:

- Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. 

- Tính chất: Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau

- Các cách chứng minh một tam giác là tam giác cân:

   • Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

   • Nếu một tam giác có hai cạnh bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

   • Nếu một tam giác có 2 trong số 4 đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực trùng nhau thì tam giác đó cân.

Câu 5

Phát biểu định nghĩa tam giác đều, tính chất về góc của tam giác đều. Nêu các cách chứng minh một tam giác là tam giác đều.

Lời giải chi tiết:

- Định nghĩa: Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. 

- Tính chất: Trong một tam giác đều, mỗi góc bằng \(60^o\)

- Các cách chứng minh một tam giác là tam giác đều:

   • Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.

   • Nếu một tam giác cân có một góc bằng \(60^o\) thì tam giác đó là tam giác đều.

Câu 6

Phát biểu định lí Py – ta – go (thuận và đảo).

Lời giải chi tiết:

- Định lí Py – ta – go thuận: 

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

- Định lí Py – ta – go đảo: 

Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại thì tam giác đó là tam giác vuông.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 49 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí