Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 49 SGK Công nghệ 9 - Cắt may


Hãy tính vải (khổ 1,15m) để may áo tay liền với số đo (cm):

Đề bài

Hãy tính vải (khổ 1,15m) để may áo tay liền với số đo (cm):

Da: 60; Rv: 38; Dt: 14; He: 36; Vc: 32; Vn: 84; Vm: 88.

Lời giải chi tiết

- Khổ 0,8 - 0,9m: (Dài áo + gấu + đường may) x 2

= (55 + 2 + 0,5) x 2 = 115 (cm)

- Khổ 1,15 - 1,2m:

+ Dài tay + 1/2 Rv > 27cm: (Dài áo + gấu + đường may) x 2

= (55 + 2 + 0,5) x 2 = 115 (cm)

+ Dài tay + 1/2 Rv < 27cm: (Dài áo + gấu + đường may)

= 55 + 2 + 0,5 = 57,5 (cm)

- Khổ 1,4 - 1,6m: Dài áo + gấu + đường may

= 55 + 2 + 0,5 = 57,5 (cm).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí