Bài 7. Cắt may quần đùi ,quần dài

Bình chọn:
4.5 trên 50 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 40 SGK Công nghệ 9 - Cắt may

Em hãy tính vải để may một chiếc quần đùi với số đo (cm):

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 41 SGK Công nghệ 9 - Cắt may

Em hãy quan sát hình 36 và nêu các đường may được sử dụng để may các chi tiết của quần đùi.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 43 SGK Công nghệ 9 - Cắt may

Hãy đọc bản vẽ và nêu công thức tính các chi tiết sau

Xem lời giải

Câu 1 trang 42 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Trình bày cách lấy số đó và cách tính vải may quần đùi?

Xem lời giải

Câu 2 trang 42 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Trước khi vẽ phải xếp vải như thế nào? Hãy giải thích vì sao phải xếp vải như vậy?

Xem lời giải

Câu 3 trang 42 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Hãy vẽ và cắt trên giấy quần đùi với số đo Dq:35cm Vm :80Cm ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 42 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Nêu quy trình may và cắt may quần đùi ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 45 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Trình bày cách lấy số đo, và cách tính vải để may quần dài?

Xem lời giải

Câu 2 trang 45 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Trình bày cách xếp vải và giải thích vì sao phải xếp như vậy?

Xem lời giải

Câu 3 trang 45 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Hãy vẽ và cắt trên giấy quần dài với số đo (cm ) Dq: 80 ; Vm :76 ;Ve :60 ; Rô : 25?

Xem lời giải