Ôn tập - Cắt may

Bình chọn:
4.6 trên 84 phiếu
Câu 1 trang 69 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Kể tên và nêu công dụng của các vật liệu may, dụng cụ cắt may ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 69 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Nêu các bộ phận chính của máy may?

Xem lời giải

Câu 3 trang 69 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Hãy nêu quy trình sử dụng máy may ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Hãy nêu nguyên nhân và cách điều chỉnh mũi may bị sùi chỉ, rối chỉ đứt chỉ, đường may bị dúm?

Xem lời giải

Câu 5 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Kể tên các kiểu can vải ( may nối ) và trình bày cách thực hiện một kiểu can vải thông dụng?

Xem lời giải

Câu 6 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Hãy so sánh sự khác nhau giữa viền gấp mép (viền đẹp ) và viền bọc mép ; nêu cách thực hiện kiểu viền gấp mép ?

Xem lời giải

Câu 7 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Trình bày quy trình thực hiện một sản phẩm may mặc ?

Xem lời giải

Câu 8 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Trình bày cách lấy số đo quần đùi hoặc quần dài vào áo tay liền ?

Xem lời giải

Câu 10 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Vẽ bản vẽ cắt may quần đùi hoặc quần dài theo số đo tuỳ thích ?

Xem lời giải

Câu 9 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Hãy tính vải (khổ 0,9m và 1,2m ) để may một áo tay liền với số đo(cm) sau : Da :60 ;Rv :38 ; Dt :12 ; Vc :32 ; Vn :80 ;Vm :84 .?

Xem lời giải

Câu 11 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Vẽ bản vẽ cắt may thân trước áo tay liền cổ chuyền theo số đo tuỳ chọn ?

Xem lời giải

Câu 12 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Vẽ một kiểu cổ áo không bâu và một kiểu cổ áo có bâu mà em thích nhất (vẽ từ dạng cổ cơ bản)?

Xem lời giải