Ôn tập - Cắt may

Bình chọn:
4.6 trên 84 phiếu
Câu 1 trang 69 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May Câu 1 trang 69 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Kể tên và nêu công dụng của các vật liệu may, dụng cụ cắt may ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 69 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May Câu 2 trang 69 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Nêu các bộ phận chính của máy may?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 69 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May Câu 3 trang 69 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Hãy nêu quy trình sử dụng máy may ?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May Câu 4 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Hãy nêu nguyên nhân và cách điều chỉnh mũi may bị sùi chỉ, rối chỉ đứt chỉ, đường may bị dúm?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May Câu 5 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Kể tên các kiểu can vải ( may nối ) và trình bày cách thực hiện một kiểu can vải thông dụng?

Xem chi tiết
Câu 6 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May Câu 6 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Hãy so sánh sự khác nhau giữa viền gấp mép (viền đẹp ) và viền bọc mép ; nêu cách thực hiện kiểu viền gấp mép ?

Xem chi tiết
Câu 7 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May Câu 7 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Trình bày quy trình thực hiện một sản phẩm may mặc ?

Xem chi tiết
Câu 8 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May Câu 8 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Trình bày cách lấy số đo quần đùi hoặc quần dài vào áo tay liền ?

Xem chi tiết
Câu 10 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May Câu 10 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Vẽ bản vẽ cắt may quần đùi hoặc quần dài theo số đo tuỳ thích ?

Xem chi tiết
Câu 9 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May Câu 9 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Hãy tính vải (khổ 0,9m và 1,2m ) để may một áo tay liền với số đo(cm) sau : Da :60 ;Rv :38 ; Dt :12 ; Vc :32 ; Vn :80 ;Vm :84 .?

Xem chi tiết
Câu 11 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May Câu 11 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Vẽ bản vẽ cắt may thân trước áo tay liền cổ chuyền theo số đo tuỳ chọn ?

Xem chi tiết
Câu 12 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May Câu 12 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Vẽ một kiểu cổ áo không bâu và một kiểu cổ áo có bâu mà em thích nhất (vẽ từ dạng cổ cơ bản)?

Xem chi tiết


Gửi bài