QUYỂN 3. TRỒNG CÂY ĂN QUẢ

Bình chọn:
4.6 trên 32 phiếu
Câu 1 trang 43 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 1 trang 43 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng của quả nhãn và yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 8 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 1 trang 8 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Nghề trồng cây ăn quả có vai trò gì đối với đời sống kinh tế ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 8 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 2 trang 8 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy nêu các yêu cầu đối với người làm nghề trồng cây ăn quả và phân tích ý nghĩa của chúng?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 8 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 3 trang 8 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy nêu một vài điển hình tốt về trồng cây ăn quả ở địa phương em ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 15 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 1 trang 15 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy phân tích ý nghĩa các giá trị của việc trồng cây ăn quả đối với con người và môi trường?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 15 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 2 trang 15 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy nêu yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 15 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 3 trang 15 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Nêu vai trò của giống ,phân bón , nước đối với sự sinh trưởng ,phát triển của cây ăn quả ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 23 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 1 trang 23 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Tại sao phải xây dựng vườn ươm cây trồng? Hãy nêu các yêu cầu khi chọn nơi làm vườn ươm ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 23 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 2 trang 23 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy so sách các ưu,nhược điểm của các phương pháp nhân giống hữu tính và vô tính cây ăn quả ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 23 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 3 trang 23 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Ở địa phương em đã tiến hành nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp nào ? với loại cây gì ?

Xem chi tiết
Thực hành bài 4 trang 24 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Thực hành bài 4 trang 24 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Để giâm cành theo đúng quy trình và đạt yêu cầu kỹ thuật cần :

Xem chi tiết
Thực hành bài 5 trang 26 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Thực hành bài 5 trang 26 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Chiết cành theo đúng quy trình và đạt yêu cầu kỹ thuật cần :

Xem chi tiết
Thực hành bài 6 trang 28 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Thực hành bài 6 trang 28 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Ghép cây ăn quả băng kiểu ghép đoạn cành, ghép mắt nhỏ có gỗ, ghép chữ T đúng quy trình và đạt yêu cầu cần :

Xem chi tiết
Câu 1 trang 37 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 1 trang 37 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 37 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 2 trang 37 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Hãy nếu các giống cây ăn quả có múi mà em biết ? Ở địa phương em trồng loại giống nào là phổ biến ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 37 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 3 trang 37 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Nhân giống cây ăn quả có múi bằng phương pháp nào là phổ biến ? Tại sao ?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 37 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 4 trang 37 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Tại sao lại bón phân theo hình chiếu của tán cây và đốn tạo hình cho cây ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 48 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 1 trang 48 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy nêu giá trị của cây vải và yêu cầu ngoài cảnh của cây vải ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 43 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 2 trang 43 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy nêu các yêu cầy kỹ thuật trong việc gieo trồng chăm sóc cây nhãn ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 43 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 3 trang 43 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy cho biết ở địa phương em nhân giống bằng cách nào ?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài