QUYỂN 3. TRỒNG CÂY ĂN QUẢ

Bình chọn:
4.6 trên 32 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 56 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 56 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Ở Việt Nam, cây chôm chôm được trồng nhiều ở vùng nào?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 50 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 50 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy cho biết ghép xoài vào thời gian nào là thích hợp?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 44 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 44 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy nêu giá trị của cây vải

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 38 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 38 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy cho biết quả nhãn được dùng làm gì?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 16 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 16 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy cho biết loại đất nào là thích hợp...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy cho biết giá trị nào của cây ...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy kể tên các giống cây ăn quả quý ở nước ta mà em biết...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 51 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 51 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy cho biết vùng nào ở Việt Nam trồng nhiều xoài?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 40 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 40 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy nêu thời vụ trồng nhãn thích hợp vào thời gian?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 32 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 32 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy nêu giá trị của quả cây có múi ...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 17 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 17 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy phân tích ý nghĩa của các khu ...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 11 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 11 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Hãy điền các loại cây ăn quả mà em biết theo mẫu bảng sau

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy nêu các dụng cụ làm vườn mà em biết...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 42 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 42 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy cho biết thời gian thu hoạch nhãn vào lúc nào trong ngày là tốt nhất. Vì sao?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 35 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 35 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy điền vào chỗ trống thời gian trồng cây theo mẫu bảng sau

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 19 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 19 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy cho biết tại sao tiến hành ghép ...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 12 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 12 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy giải thích tại sao các loại cây ăn quả lại được trồng vào các thời vụ trên?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 22 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 22 SGK Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy điền ưu, nhược điểm của các phương pháp ...

Xem chi tiết
Câu 1 trang 43 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 1 trang 43 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng của quả nhãn và yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 8 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả Câu 1 trang 8 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Nghề trồng cây ăn quả có vai trò gì đối với đời sống kinh tế ?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài