Bài 12. Thực Hành : Món nướng

Bình chọn:
4.7 trên 117 phiếu
Câu 1 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Cho biết cách chọn thịt bò ngon ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Em hãy nêu quy trình chế biến món bò nướng chanh ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Nêu yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 72 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Tại sao nướng chả trên lửa than yếu sẽ bị khô ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 72 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Làm thế nào để thịt chả nướng không bị bở ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 72 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Nêu yêu cầu kỹ thuật của món chả nướng và tương chấm ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 74 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Trình bày quy trình làm bánh sắn nướng?

Xem lời giải

Câu 2 trang 74 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Nêu yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 74 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Để thực hiện món bánh nướng, cần chuẩn bị những dụng cụ gì ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 75 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Nêu công dụng của bột gạo , bột đao trong món bánh đậu xanh nướng ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 75 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Nêu quy trình làm bánh đậu xanh nướng?

Xem lời giải

Câu 3 trang 75 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Cho biết yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 77 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Nguyên liệu chính để làm bánh bông lan là gì ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 77 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Làm thế nào để bánh được nổi đều và xốp ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 77 SGK Công Nghệ 9 - Nấu ăn

Nêu yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm ?

Xem lời giải