Ôn tập - Trồng cây ăn quả

Bình chọn:
4.6 trên 88 phiếu
Câu 1 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Trồng cây ăn quả mang lại lợi ích gì ? Em hãy kể một số loại cây ăn quả có giá trị cao ở địa phương trong cả nước mà em biết?

Xem lời giải

Câu 2 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Hãy nêu tác dụng của cây ăn quả đối với môi trường và cảnh quan thiên nhiên ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Em hãy nêu ưu, nhược điểm của các phương pháp nhân giống cây ăn quả ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Hãy nêu quy trình trồng cây ăn quả ?

Xem lời giải

Câu 5 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Hãy so sánh yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả đã học ?

Xem lời giải

Câu 6 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Hãy nêu phương pháp nhân giống chủ yếu cho từng loại cây ăn quả đã học ?

Xem lời giải

Câu 7 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Tại sao phải bón phân thúc cho cây ăn quả theo hình chiếu của tán cây ?

Xem lời giải

Câu 8 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Tạo sao phải tiến hành đốn tạo hình cây ăn quả ?

Xem lời giải

Câu 9 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Nêu những biện pháp phổ biến trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây ăn quả?

Xem lời giải

Câu 10 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Hãy nêu một số gương điển hình về trồng cây ăn quả mà em biết ?

Xem lời giải