Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 32 Toán 6 Tập 2


Cũng vậy, ta nói

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 2

Cũng vậy, ta nói \( \displaystyle {2 \over 3}\) là …… của phân số \( \displaystyle {2 \over { - 3}};\,\,{2 \over { - 3}}\) là …… của ……;

Hai phân số \( \displaystyle {2 \over { - 3}}\) và \( \displaystyle {2 \over 3}\)  là hai số …… 

Lời giải chi tiết:

Cũng vậy, ta nói \( \displaystyle {2 \over 3}\) là số đối của phân số \( \displaystyle {2 \over { - 3}};\,\,{2 \over { - 3}}\) là số đối của phân số \( \displaystyle {2 \over 3}\); hai phân số \( \displaystyle {2 \over { - 3}}\) và \( \displaystyle {2 \over 3}\) là hai số đối nhau. 

Câu hỏi 3

Hãy tính và so sánh: \(\displaystyle {1 \over 3} - {2 \over 9}\) và \(\displaystyle {1 \over 3} + \left( { - {2 \over 9}} \right)\)

Phương pháp giải:

Quy đồng mẫu số rồi cộng (trừ) tử số và giữ nguyên mẫu số

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {1 \over 3} - {2 \over 9} = {3 \over 9} - {2 \over 9} = {{3 - 2} \over 9} = {1 \over 9}  \)

\( \displaystyle {1 \over 3} + \left( { - {2 \over 9}} \right) = {3 \over 9} + \left( { - {2 \over 9}} \right) \)\(\displaystyle = {{3 + \left( { - 2} \right)} \over 9} = {1 \over 9} \)

Loigiaihay.comBình chọn:
4.6 trên 40 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí