Bài 68 trang 35 SGK Toán 6 tập 2


Giải bài 68 trang 35 SGK Toán 6 tập 2. Tính:

Đề bài

Tính:

a) \( \displaystyle {3 \over 5} - {-7 \over {10}} - {{13} \over { - 20}}\)

b) \( \displaystyle {3 \over 4} + {{ - 1} \over 3} - {5 \over {18}}\)

c) \( \displaystyle {3 \over {14}} - {5 \over { - 8}} + {{ - 1} \over 2}\)

d) \( \displaystyle {1 \over 2} + {1 \over { - 3}} + {1 \over 4} - {{ - 1} \over 6}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ

Lời giải chi tiết

a) \( \displaystyle {3 \over 5} - {{ - 7} \over {10}} - {{13} \over {-20}}\)\( \displaystyle = {3 \over 5} + {7 \over {10}} + {{13} \over {20}} \)\( \displaystyle = {{3.4} \over {5.4}} + {{7.2} \over {10.2}} + {{13} \over {20}} \)

\( \displaystyle = {{12 + 14 + 13} \over {20}} = {{39} \over {20}}\)

b) \( \displaystyle \frac{3}{4} + \frac{{ - 1}}{3} - \frac{5}{{18}} \)\( \displaystyle = \frac{{3.9}}{{36}} + \frac{{ - 1.12}}{{36}} + \frac{{ - 5.2}}{{36}} \)

\( \displaystyle = \frac{{27 - 12 - 10}}{{36}} = \frac{5}{{36}}\)

c) \( \displaystyle \frac{3}{{14}} - \frac{5}{{ - 8}} + \frac{{ - 1}}{2} = \frac{3}{{14}} + \frac{5}{8} + \frac{{ - 1}}{2} \)\( \displaystyle = \frac{{12}}{{56}} + \frac{{35}}{{56}} + \frac{{ - 28}}{{56}} \)

\( \displaystyle = \frac{{12 + 35 - 28}}{{56}} = \frac{{19}}{{56}}\) 

d)  \( \displaystyle \frac{1}{2} + \frac{1}{{ - 3}} + \frac{1}{4} - \frac{{ - 1}}{6} \)\( \displaystyle = \frac{1}{2} + \frac{{ - 1}}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \) 

\( \displaystyle = \frac{6}{{12}} + \frac{{ - 4}}{{12}} + \frac{3}{{12}} + \frac{2}{{12}} \)\( \displaystyle = \frac{{6 - 4 + 3 + 2}}{{12}} = \frac{7}{{12}}\)

Đáp số: \( \displaystyle a){{39} \over {20}};b){5 \over {36}};c){{19} \over {56}};d){7 \over {12}}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 344 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Phép trừ phân số

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài