Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 31 Toán 6 Tập 2


Làm phép cộng

Đề bài

Làm phép cộng

\(\eqalign{ & {3 \over 5} + {{ - 3} \over 5} = ...  \cr & {2 \over { - 3}} + {2 \over 3} = ... \cr} \)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu dương, ta cộng các tử số và giữ nguyên mẫu số.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{& {3 \over 5} + {{ - 3} \over 5} = {{ - 3 + ( - 3)} \over 5} = {0 \over 5} = 0  \cr}\)

\(\displaystyle {2 \over { - 3}} + {2 \over 3} = {{ - 2} \over 3} + {2 \over 3} \)\(\displaystyle = {{ - 2 + 2} \over 3} = {0 \over 3} = 0  \) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 36 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí