Bài 60 trang 33 SGK Toán 6 tập 2


Tìm x, biết:

Đề bài

Tìm x, biết:

a) \(x - \dfrac{3}{4}=\dfrac{1}{2}\) ;                              

b) \(\dfrac{-5}{6}-x=\dfrac{7}{12}+\dfrac{-1}{3}\) ;

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết

a)

\(x - \dfrac{3}{4}=\dfrac{1}{2}\)

\(x= \dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}\)

\(x= \dfrac{2+3}{4}\)

\(x=\dfrac{5}{4}\)                     

b) 

\(\dfrac{-5}{6}-x=\dfrac{7}{12}+\dfrac{-1}{3}\)

\(\dfrac{-5}{6}-x=\dfrac{7}{12}+\dfrac{-4}{12}\)

\(\dfrac{-5}{6}-x=\dfrac{7+(-4)}{12}\) 

\(\dfrac{-5}{6}-x=\dfrac{3}{12}\).

\(x=\dfrac{-5}{6}-\dfrac{3}{12}\)

\(x=\dfrac{-10}{12}+\dfrac{-3}{12}\)

\(x=\dfrac{(-10)+(-3)}{12}\)

\(x=\dfrac{-13}{12}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 411 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí