Bài 66 trang 34 SGK Toán 6 tập 2


Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống: 

 \( \displaystyle {a \over b}\)

 \( \displaystyle {{ - 3} \over 4}\)

 

  

0

Dòng 1

 \( \displaystyle  - {a \over b}\)

 

 \( \displaystyle {{ - 4} \over 5}\)

 

 

Dòng 2

 \( \displaystyle  - \left( { - {a \over b}} \right)\)

 

 

 \( \displaystyle {{ - 7} \over {11}}\)

 

Dòng 3

So sánh dòng 1 và dòng 3, em có thể nói gì về “số đối của số đối của một số”?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. 

Kí hiệu số đối của phân số \({\dfrac{a}{b}}\) là  \({-\dfrac{a}{b}}\) 

Lời giải chi tiết

 

 \(\displaystyle {a \over b}\)

 \(\displaystyle {{ - 3} \over 4}\)

 \(\displaystyle {4 \over 5}\)

 \(\displaystyle {{ - 7} \over {11}}\)

0

Dòng 1

 \(\displaystyle  - {a \over b}\)

 \(\displaystyle {3 \over 4}\)

 \(\displaystyle {{ - 4} \over 5}\)

 \(\displaystyle {7 \over {11}}\)

 0

Dòng 2

 \(\displaystyle  - \left( { - {a \over b}} \right)\)

  \(\displaystyle {{ - 3} \over 4}\)

 \(\displaystyle {4 \over 5}\)

 \(\displaystyle {{ - 7} \over {11}}\)

 0

Dòng 3

So sánh: Ta thấy Dòng 1 = Dòng 3. Do đó: "số đối của số đối của một số bằng chính số đó"

Hay \(\displaystyle - \left( { - \dfrac{a}{b}} \right) = \dfrac{a}{b}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 181 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí