Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 76 SGK Toán 6 Tập 1


Tìm và so sánh kết quả của: (-3) + (+3) và (+3) + (-3).

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1.

Tìm và so sánh kết quả của: (-3) + (+3) và (+3) + (-3).

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính rồi so sánh kết quả.

Lời giải chi tiết:

\((-3) + (+3) = 0\)

\((+3) + (-3) = 0\)

Kết quả của hai phép tính trên bằng nhau.

Câu hỏi 2.

Tìm và nhận xét kết quả của:

a) \(3 + (-6)\) và \(|-6| - |3|;\)

b) \((-2) + (+4)\) và \(|+4| - |-2|.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng: Giá trị tuyệt đối của số nguyên dương là chính nó, giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là số đối của nó.

Từ đó thực hiện phép cộng và nhận xét kết quả.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

a) \(3 + (-6) = -3\)

\(|-6| - |3| = 6 – 3 = 3\)

Kết quả của hai phép tính là hai số đối nhau

b) \((-2) + (+4) = 2\)

\(|+4| - |-2| = 4 – 2 = 2\)

Kết quả của hai phép tính bằng nhau

Câu hỏi 3.

Tính

a) \((-38) + 27; \)       b) \(273 + (-123).\)

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

a) \((-38) + 27 = - (38 – 27) = - 11\)

b) \(273 + (-123) = 273 – 123 = 150\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 27 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí