Bài 29 trang 76 SGK Toán 6 tập 1


Tính và nhận xét kết quả của:

Đề bài

Tính và nhận xét kết quả của:

a) \(23 + (-13) \) và \((-23) + 13\);

b) \((-15) + (+15)\) và \(27 + (-27)\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.

Lời giải chi tiết

a) \( 23 + (-13) = 23 - 13 = 10\) và \( (-23) + 13 = -(23 - 13) = -10\).

Nhận xét: Hai kết quả là hai số nguyên đối nhau 

b) \((-15) + (+15) = 0\);     \(27 + (-27) = 0\)

Nhận xét: Kết quả của hai phép tính trên đều bằng 0.

Vậy tổng hai số đối nhau bằng 0. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 184 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí