Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 110 SGK Toán 7 Tập 1


Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ (hình 60)

Đề bài

Cho hai tam giác \(ABC\) và \(A’B’C’\) (hình 60)

Hãy dùng thước chia khoảng và thước đo góc để kiểm nghiệm rằng trên hình đó ta có:

\(AB = A’B’; AC = A’C’ ; BC = B’C’ \); \(\widehat A = \widehat {A'};\,\,\widehat B = \widehat {B'};\,\,\widehat C = \widehat {C'}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện đo bằng thước chia khoảng và thước đo góc rồi nhận xét.

Lời giải chi tiết

Kiểm tra ta được:

\(AB = A’B’; AC = A’C’ ; BC = B’C’ \); \(\widehat A = \widehat {A'};\,\,\widehat B = \widehat {B'};\,\,\widehat C = \widehat {C'}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 77 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí